Faculty of Humanities                

School of Humanities                

http://rwxy.ncu.edu.cn/                

School of Journalism and Communication                

http://xwycb.ncu.edu.cn/                

School of Foreign Studies                 

http://wgyxy.ncu.edu.cn/                

School of Art                 

http://art.ncu.edu.cn/